Αρχική

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ

            4ου 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ…ΚΑΙ ΣΑΣ

                               ΕΥΧΟΝΤΑΙ ….ΚΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ !!!

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018 

 

 

 

 

 

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Α) Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? ΑΠ 1,2,3
Β) Πρόγραμμα Μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ? ΑΠ1
Γ) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? Μετατροπή του Ειδικού σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ? ΑΠ1 και Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? ΑΠ 6,8,9      
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ….